dimarts, 21 de setembre de 2010

Bo i dolent

Sembla impossible poder discernir de forma completa i objectiva què ens resulta beneficiós i què perjudicial -Què és bo o dolent.

Mirat de forma cabal, totes les coses es poden jutjar des de múltiples perspectives diferents, amb matisos i variàncies. ¿No ens obliga això a contradir-nos? I si ens contradiguem, llavors, ¿podrem mai emetre judicis determinants i definitius?

Necessitem jutjar les coses per sí mateixes com a bones o dolentes no perquè en efecte així ho siguin, sinó perquè necessitem prendre decisions determinades i concretes per tal de viure, d'organitzar-nos i actuar... per tal de fer-nos una idea clara, evident i immediata de les coses. Tota norma d'acció ha de ser així de simple, falsa, inclús injusta -No hi ha escapatòria.

Ser racional implica no tenir en compte allò irracional e indeterminat, és a dir, implica mirar-se les coses de lluny, de forma miop... prenent en compte, només, alguns pocs aspectes.